booksInspirerende analyses over actuele vraagstukken en belangwekkende literatuur uit de internationale samenwerking staat centraal bij BoekWorc. Veel boeken en thema's zijn al besproken sinds de start in 2011. Recent oa: 'De Strijd voor Vrede' (1 nov); en 'Zwarte Golf ' (13 dec) over Saoedi-Arabië, Iran en het Midden-Oosten.


BoekWorc discussies
Boeken worden gekozen en besproken in een vaste deelnemersgroep, en nieuwe deelnemers zijn welkom. Bijeenkomsten zijn bij toerbeurt bij leden thuis of in hun kantoor; of online via Zoom.
Belangstelling om mee te doen? Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verslagen zijn na te lezen in de BoekWorc map op de ledensite (login).

 

2405 boekworc gambling   29 mei 2024 | "Gambling on Development" - van auteur Stefan Dercon (2022)
Gambling on Development, Why some countries win and others lose - Stefan Dercon argues that the answer lies not in a specific set of policies, but rather in a key 'development bargain', whereby a country's elites shift from protecting their own positions to gambling on a growth-based future. Dercon winds his narrative through Ebola in Sierra Leone, scandals in Malawi, beer factories in the DRC, mobile phone licences in Mozambique, and relief programmes behind enemy lines in South Sudan, with a probing look at how development has been achieved across the world, and how to assist such successes. 
Zie agenda: Boekworc - Gambling on Development

2404 boekworc paradijs

  april 2024 | "Paradijs" - roman van auteur Abdulrazak Gurnah (2022)
'Paradijs’ is een rijke, veelomvattende reflectie op kolonialisme, slavernij, thuisloosheid, godsdienst en de kracht van verhalen’
Zie agenda: Boekworc - Paradijs en login voor Verslag discussie
2402 boekworc migratie

 

feb 2024 | "Hoe migratie echt werkt" - van auteur Hein de Haas (2023)
'Op basis van 30 jaar onderzoek maakt hoogleraar Sociologie Hein de Haas korte metten met 22 hardnekkige linkse én rechtse migratiemythen, voorziet hij de lezer van essentiële kennis en confronteert ons met ontnuchterende lessen over migratie.'
Zie agenda: Boekworc - Hoe migratie echt werk en login voor Verslag discussie

omslag zwarte golf    dec 2023 | "Zwarte Golf, hoe de rivaliteit tussen Saoedi-Arabië en Iran het leven in het Midden-Oosten heeft verwoest" - van auteur Kim Ghattas (2020)
'Soennitisch Saoedi-Arabië en sjiitisch Iran waren lange tijd bondgenoten. Tot in in 1979 de Iraanse revolutie uitbrak, de Heilige Moskee in Mekka belegerd werd en de Sovjet-Unie Afghanistan binnentrok. Saoedi-Arabië en Iran werden felle tegenstanders en exploiteerden religie in hun rivaliserende strijd. Het gevolg: sektarisch geweld, het ontstaan van groeperingen als Hezbollah, de 9/11-aanslagen en de opkomst van is. Zwarte golf beschrijft deze vlammende veertigjarige periode, met levensverhalen van betrokkenen en focus op de pluriforme, tot zwijgen gedoemde meerderheid die vooruitgang wil en vecht tegen de maatschappelijke duisternis sinds 1979.'
Zie agenda: Boekworc - Zwarte golf en login voor Verslag discussie

omslag strijd voor vrede   nov 2023 | "De strijd voor vrede, en hoe we die kunnen winnen" - Tom Sauer (2017)
Tom Sauer pleit tegen doemdenken. 'Bedreigingen komen niet zomaar uit de lucht komen vallen. De complexe gevaren in onze wereld hebben duidelijke oorzaken die we vaak zijn vergeten of negeren.' Rode draad in dit boek: 'Als individuen en staten zich genegeerd voelen, vallen ze ten prooi aan frustratie en woede. Met alle gevolgen van dien. We kunnen de strijd voor vrede winnen door te streven naar meer gezamenlijkheid.'
Zie agenda: Boekworc - De strijd voor vrede en login voor Verslag discussie

omslag ontwikkeling van binnenuit   aug 2023 | "Ontwikkeling van Binnenuit - een expeditie naar de bronnen van onderontwikkeling en ontwikkeling" - Erik van der Sleen (2023)
Erik van der Sleen (onderwijskundige en NEDWORC-lid) analyseert bronnen van (onder)ontwikkeling. 'De oplossing ligt in ontwikkelingsactiviteiten 'van binnenuit', dwz gestuurd door sociaal gemarginaliseerde groepen en gemeenschappen als vormgevers en uitvoerders. Deze zelfbestuurde inspanningen gaan veel verder dan pure armoedebestrijding. Ze ontketenen de energie waarmee de interne en externe patronen van de onderontwikkeling in toenemende mate buitenspel worden gezet.'
Zie agenda: Boekworc - Ontwikkeling van Binnenuit en login voor Verslag discussie

omslag africas shadow rise   juni 2023 | "Africa's Shadow Rise - China and the Mirage of African Economic Development" - Pádraig Carmody, Peter Kragelund en Ricardo Reboredo (2020)
Boekworc discussie over China in Afrika, en de economische groei op het Afrikaanse continent. 'De formele economie (BBP) is gegroeid, de lokale elite profiteert, de lokale bevolking profiteert nauwelijks. Een puur economische analyse geeft geen goed beeld.' en 'Uit de analyses komt naar voren dat de activiteiten van China niet hebben geleid tot duurzame ontwikkeling van een gebied of tot structurele transformatie van de economie, voornamelijk omdat er geen lokaal plan voor ontwikkeling is, noch vanuit China, noch vanuit lokale leiders.'
Zie agenda: Boekworc - Africa's Shadow Rise en login voor Verslag discussie

omslag only planet   mrt 2023 | "Only Planet, Klimaatgids voor de 21ste eeuw" - Tim van Hattum
Tim van Hattum (WUR onderzoeker en publicist) beschrijft in dit boek zeven natuurlijke routes naar een hoopvolle toekomst voor onze planeet, de 'only planet' die we hebben: Het is tijd voor actie en het goede nieuws is dat de meeste oplossingen om klimaatverandering aan te pakken al beschikbaar zijn. De belangrijkste oplossing is om onze samenleving meer in balans te brengen met de natuur. Als we beter gaan samenwerken met de natuur én op grote schaal slimme technologie inzetten, ziet onze toekomst er weer hoopvol uit. Dit boek neemt je - in zeven routes - mee op reis naar inspirerende voorbeelden in de wereld en laat zien dat die transitie al volop in beweging is. Een klimaatgids boordevol oplossingen voor de 21ste eeuw die je inspireert om mee te bouwen aan een hoopvolle toekomst.
Zie agenda: Boekworc - Only Planet, Klimaatgids voor de 21ste eeuw en login voor Verslag discussie

omslag nutmeg   jan 2023 | "The Nutmeg's Curse" - by Amitav Ghosh
'The history of the nutmeg is one of conquest and exploitation - of both human life and the natural environment - and the origin of our contemporary climate crisis. Tracing the threats to our future to the discovery of the New World and the sea route to the Indian Ocean, The Nutmeg's Curse argues that the dynamics of climate change are rooted in a centuries-old geopolitical order constructed by Western colonialism. The story of the nutmeg becomes a parable revealing the ways human history has always been entangled with earthly materials - spices, tea, sugarcane, opium, and fossil fuels. Our crisis, Ghosh shows, is ultimately the result of a mechanistic view of the earth, where nature exists only as a resource for humans to use for our own ends, rather than a force of its own, full of agency and meaning. Writing against the backdrop of the global pandemic and the Black Lives Matter protests, Ghosh frames these historical stories in a way that connects our shared colonial past with the deep inequality we see around us today. By interweaving discussions on everything from the global history of the oil trade to the migrant crisis and the animist spirituality of indigenous communities around the world, The Nutmeg's Curse offers a sharp critique of contemporary society and speaks to the profoundly remarkable ways in which human history is shaped by non-human forces.' - Nederlandse vertaling "De vloek van de nootmuskaat Boodschap aan een planeet in crisis" verschijnt voorjaar 2023
Zie agenda: Boekworc - The Nutmeg's Curse en login voor Verslag discussie

omslag afrika is geen land   nov 2022 | "Afrika is geen land" - Dipo Faloyin
Boekworc discussie over de vele stereotiepen over het Afrikaanse contintent en de complexe realiteit, naar aanleiding van 'Afrika is geen land' van de Nigeriaanse auteur Dipo Faloyin. 'Het boek geeft een humoristische, en tegelijk politieke, correctie op alledaagse aannames en beeldvorming. Al te vaak wordt Afrika voorgesteld als een droog, rood safarilandschap, geteisterd door hongersnood, armoede en conflicten. In dit verrijkende en bij vlagen humoristische boek corrigeert Dipo Faloyin deze beperkte blik en presenteert hij een gelaagd en multidimensionaal beeld van het continent.' 'De overgang van kolonialisme naar eigen bestuur is een zware opdracht gebleken. Ook in goedbedoelde ontwikkelingssamenwerking was/is de paternalistische toon en aanpak vaak een hindernis voor productieve samenwerking. Ontwikkelingssamenwerking is qua cultuur dus nog steeds koloniaal.'
Zie agenda: Boekworc - Afrika is geen land en login voor Verslag discussie

omslag The Idea of Justice   sept 2022 | "The Idea of Justice" - Amartya Sen
In het Nederlands vertaald als "Het idee van rechtvaardigheid". 'De grootheid van Sen, econoom en filosoof uit India, schuilt erin dat hij oog heeft voor uiteenlopende, zowel westerse als niet-westerse theorieën over rechtvaardigheid. Zijn vertrouwdheid met de cultuur van hindoes, boeddhisten en moslims, biedt hem een rijkdom aan argumenten en redeneermogelijkheden. Hij legt de nadruk op de rol van het publieke debat, met oog voor alternatieve oordelen waarbij meerdere standpunten verdedigbaar zijn. Alleen vanuit deze pluraliteit kan een theorie van mondiale rechtvaardigheid opgebouwd worden, voorbij landsgrenzen.'
Zie agenda: Boekworc - The Idea of Justice

omslag erfgoed   juni 2022 | "Ongemakkelijk erfgoed - Koloniale collecties en teruggave in de Lage Landen" (2021)
Boek van auteur Jos van Beurden, waarin hij de lezer meeneemt in zijn jarenlange, persoonlijke zoektocht naar koloniale collecties die soms ver weggestopt zijn in onoverzichtelijke depots. Hij beschrijft de verschuiving in het denken over het rechtmatige eigendom van het museale bezit en de wijze waarop de koloniale erfenis wordt geëtaleerd, de moeizame onderhandelingen over teruggave, het ongemak en mooie oplossingen.
Zie Boekworc: Ongemakkelijk erfgoed en login voor Verslag discussie


omslag change   apr 2022 | "How change happens" (2016)
Boek van auteur Duncan Green (Oxford University Press) geschreven vanuit zijn ervaringen als lobbyist bij Oxfam, over organisaties, lobbyisten en andere 'change-agents' die zich wereldwijd inzetten voor verandering. Hoe ontstaat verandering? Over 'Power Systems Approach', 'Dance with the system' en 'complexities of the institutions that shape the pathways of change' als vertrekpunt nemen. Met cases als kapstok, om aan te denken in je werk, waarmee je beter voorbereid het veld in gaat.
Zie Boekworc: How change happens en login voor Verslag discussie

omslag unpeace   feb 2022 | "The Age of Unpeace - How Connectivity Causes Conflict" (2021)
Een boek van auteur Mark Leonard, directeur European Council on Foreign Relations, over hoe globalisering sinds het einde van de Koude Oorlog leidt tot nieuwe tegenstellingen en de inzet van nieuwe wapens. 'In the three decades since the end of the Cold War, global leaders have been integrating the world's economy, transport and communications, breaking down borders in the hope of making war impossible. In doing so, they have unwittingly created a formidable arsenal of weapons for new kinds of conflict and the motivation to keep fighting.'
Zie Boekworc: The Age of Unpeace en login voor Verslag discussie

omslag bwhn cg   dec 2021 | "Beter wordt het niet door" van auteur Caroline de Gruyter (2021)
Een reis door de Europese Unie en het Habsburgse rijk (ISBN 978 90 445 4258 5; Uitgever De Geus). Ivm de corona-maatregelen was het weer een online bijeenkomst.
Zie Boekworc: Beter wordt het niet en login voor Verslag discussie

omslag strangers   okt 2021 | "Strangers in Their Own Land" van auteur en socioloog Arlie Russell Hochschild (2016)
Hochschild ging in Tea Party gebied op zoek naar de achterban van Donald Trump, en zocht er een verklaring voor zijn opkomst. How do people make sense of their lives? En wat zijn parallellen met Nederland?
Zie Boekworc: Strangers in Their Own Land en login voor Verslag disucssie

omslag adk amstaug 2021 | "De Slavernij in Oost en West: Het Amsterdam-onderzoek" (2020) & "Wij slaven van Suriname"; Anton de Kom (1934, heruitgave 2020)

Voor augustus lazen we twee boeken over het slaverijverleden en de impact tot op de dag van vandaag: Het boek van activist en schrijver Anton de Kom (1898-1945) dat hij in 1934 schreef over de gevolgen van de slvernij en de koloniale overheersing. En daarnaast het Amsterdam onderzoek (2020) met veertig essays over het slavernijverleden van Amsterdam, de rol van de stadsbestuurders en invloed daarvan op honderdduizenden tot slaafgemaakten in Amerika, Afrika en Azië.
Online discussie via Zoom, zie Boekworc: Slavernijverleden en login voor Verslag discussie

  juni 2021 | ''The Case for the Green New Deal; How to Pay for the Green New Deal' van auteur Ann Pettifor (2019).
Hoe de klimaatcrisis op te lossen? De boektitel refereert aan de New Deal uit de jaren 1930. Ann Pettifor, Brits econoom gespecialiseerd in mondiale financiële systemen, stelt dat een complete herziening van het internationale financiële systeem nodig is, en het tegengaan van globalisering. ‘To protect the future of life on earth, we need to do more than just reimagine the economy - we have to change everything’. Wat is haar visie op maatregelen om dit te bereiken? Discussie over noodzaak, voorbeelden en obstakels.
Online discussie via Zoom, zie Boekworc: 'Green New Deal' en login voor Verslag discussie

omslag mh revapril 2021 | 'Revolusi' (2020) en 'Max Havelaar' (1860)
Voor april lazen we twee boeken: Max Havelaar van Eduard Douwes Dekker (Multatuli) uit 1860, en Revolusi van David van Reybrouck (2020). In het eerste boek gingen we op zoek naar lessen voor de moderne ontwikkelingssamenwerker, en het tweede boek is een logisch vervolg en een 'must read'.
Online dicsussie via Zoom, zie Boekworc: Max Havelaar & Revolusi In juni organiseerde Boekworc over deze boeken een discussie tijdens de Netwerkdag.


 omslag woede vergeving mn
  feb 2021 | 'Woede en vergeving: Afkeer, Vrijgevigheid, Rechtvaardigheid' door Martha Nussbaum (2016)
Pleidooi om te reageren met rechtvaardigheid en ruimhartigheid, in plaats van wraak of vergeving. Over het boek: "Nussbaum betoogt dat de invoering van het rechtssysteem het mogelijk heeft gemaakt om ons door liefde en zorg te laten leiden. Want óf een voorval is zo misdadig dat we haar aan het recht overlaten, of zij is triviaal - en waarom zouden we in dat geval boos blijven en op wraak zinnen? Ze ontleedt ook het begrip vergeving kritisch: het is in de kern egoïstisch en weinig behulpzaam"
Online discussie via Zoom, zie BoekWorc: 'Woede en Vergeving'

 omslag value of everything   dec 2020 |'The Value of Everything - Making and Taking in the Global Economy' door Mariana Mazzucato (2017)
Bij de Nederlandse vertaling 'De Waarde van Alles': "In onze economie wordt het onttrekken van waarde – het toe-eigenen van winsten, zoals dividenden voor aandeelhouders en bonussen voor bankiers – beter beloond dan het scheppen van waarde: de motor van een gezonde economie en samenleving. De waarde van alles is een bevlogen bijdrage aan het debat over de wereld waarin we willen leven" (NL vertaling, uitgegeven door Nieuw Amsterdam)
Online discussie via Zoom, met vervolg tijdens de Nieuwjaars Netwerkdag


 omslag stuffed starved 2   okt 2020 | 'Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System' - Ray Patel
"Patel explains, from seed to store to plate, the steps to regain control of the global food economy, stop the exploitation of both farmers and consumers, and rebalance global sustenance."
Online discussie via Zoom, zie BoekWorc: 'Stuffed and Starved' en login voor Verslag discussie


 omslag hdr 2009a   aug 2020 | Human Development Report 2009. Overcoming Barriers: Human Mobility and Development (UNDP)
"Milanovic stelt terecht dat immigratie de verzorgingsstaat op de proef stelt doordat
solidariteit met nieuwkomers voor de oudkomers lastig blijkt te zijn. Migratie is een logisch uitvloeisel van de globalisering." Deze discussie hebben we op 26 augustus voortgezet adhv HDR 2009. Zie Boekworc: Migratie en ontwikkeling, HDR2009 en login voor Verslag discussie

 omslag capitalism alone 2  

juli 2020 | 'Capitalism, Alone: The Future of the System that Rules the World' - Branko Milanovic (2019)
"Branko Milanovic's new book brilliantly dissects the similarities and differences on China v US capitalism, but has a big blind spot on climate." "The starting point of the book is the ‘global victory of capitalism’ – ‘the entire globe now operates according to the same economic principles – production organized for profit using legally free wage labour and mostly privately owned capital, with decentralized coordination.’ ... Then he goes on to explore two broad branches of contemporary capitalism and the strengths and vulnerabilities of each. The two are ‘Liberal Capitalism’, epitomised by the USA, and ‘Political Capitalism’ in China." (Oxfam review)
Zie: Boekworc: Capitalism, Alone en login voor Verslag boekbespreking

 omslag omwenteling  

jan 2020 | 'Omwenteling – hoe staten omgaan met crisis en verandering' - Jared Diamond
"Keerpunten in de moderne geschiedenis als basis voor de actualiteit. In zijn eerdere boeken onderzocht Jared Diamond hoe beschavingen opbloeien en hoe ze ten onder gaan, maar nu richt hij zijn aandacht op de verbazingwekkende veerkracht van landen in crisis. En op de landen die hierin tekortschieten. In deze gedetailleerde en deskundige beschouwing onderzoekt Diamond zeven landen die rampspoed te boven zijn gekomen door middel van een proces van zelfreflectie en aanpassing, en verkent hij hierin de patronen die aan de basis liggen van hun herstel. Of het nu om de Sovjetinvasie in Finland, het Indonesische crisisjaar onder Soekarno of de heropbouw van Duitsland gaat, Diamond weet steevast op vakkundige wijze de keerpunten aan te wijzen en grondig te analyseren. Ook richt hij zijn blik op de toekomst: zijn landen wereldwijd op weg naar politieke ondergang of kunnen we nog lering trekken uit het verleden?" (Recensie geschiedenis-winkel.nl)
Zie Boekworc: Omwenteling en login voor Verslag boekbespreking

 omslag moneyland   nov 2019 | ‘Moneyland, Een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en multinationals’ - Oliver Bullough (2019; Uitgeverij Thomas Rap)
"Hij volgt de geldsporen en komt terecht in wat hij Moneyland doopt (eveneens de titel van het boek), een virtuele wereld van brievenbusmaatschappijen, belastingontwijking en paspoorten op bestelling. Bullough ontrafelt een cynisch systeem bestierd door westerse juristen en bankiers, die kleptocraten en criminelen helpen gestolen geld te verbergen, terwijl de superrijken hun legale vermogens afschermen voor de belastingdienst. Uiteindelijk stroomt alles naar jachten en vastgoed in steden als Londen, New York of Miami... Zonder Moneyland geen grootschalige corruptie, stelt de auteur, die de halve wereld overvloog om het virtuele domein van machthebbers en miljardairs in kaart te brengen. „Wij in het Westen zien corruptie graag als buitenlands probleem, maar het wortelt net zo goed in New York, Londen en Amsterdam.” (NRC review)
Zie Boekworc: Moneyland en login voor Verslag boekbespreking

omslag destroying a nation  

sept 2019 | Destroying a Nation: The Civil War in Syria - Nikolaos van Dam (2017; Uitgeverij I.B. Tauris & Co.)
"Dr. Nikolaos van Dam is one of the foremost foreign experts on Syria, who is well known through his book The Struggle for Power in Syria (also published in Arabic). He was Special Envoy of the Netherlands for Syria, Ambassador in Indonesia, Germany, Turkey, Egypt and Iraq, and served as a diplomat in Libya, Lebanon and Jordan, also covering the Palestinian Occupied Territories of 1967. ...The book notes that the Western and Arab fixation on the departure of President Bashar al-Asad constituted a serious obstacle to helping find a solution to the conflict....The author emphasizes that even after more than half a decade of bloody war, and well over 400,000 dead, many Western and Arab politicians still tend to be blinded by wishful thinking, as a result of which they generally keep approaching the conflict in Syria from the supposedly moral high ground." Review by Al-Dustur
Zie: login voor Verslag boekbespreking

 omslag nieuwe wereldorde  

juli 2019 | De nieuwe wereldorde: Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt - Rob de Wijk (2019; Uitgeverij Balans)
"Rob de Wijk betoogt dat de Chinese wereldorde eraan komt. Als de Volksrepubliek zijn honderdste verjaardag viert, moet de droom van de Chinese president Xi zijn uitgekomen: China als leider van de wereld. Rob de Wijk legt uit dat deze droom werkelijkheid wordt als China koploper wordt van de nieuwe industriële revolutie. De revolutie die gaat over Internet of Things, nanotechnologie en Artificial Intelligence. Als gevolg hiervan gaat de Westerse wereldorde met zijn democratie, vrijemarkteconomie, internationale recht, mensenrechten en burgerlijke vrijheden op de schop. Wat betekent dit voor ons? En is het tij nog te keren?"
Zie Boekworc: 'De nieuwe wereldorde - Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt' en login voor Verslag boekbespreking

omslag how china  

april 2019 | 'How China escaped the poverty trap' - Yuen Yuen Ang (2016; Cornell Studies in Political Economy)
"Before markets opened in 1978, China was an impoverished planned economy governed by a Maoist bureaucracy. In just three decades it evolved into the world’s second-largest economy and is today guided by highly entrepreneurial bureaucrats. In How China Escaped the Poverty Trap, Yuen Yuen Ang explains this astonishing metamorphosis. Rather than insist that either strong institutions of good governance foster markets or that growth enables good governance, Ang lays out a new, dynamic framework for understanding development broadly. Successful development, she contends, is a coevolutionary process in which markets and governments mutually adapt."
Zie: BoekWorc: 'How China escaped the poverty trap' en login voor Verslag Boekbespreking

omslag asian tigers    

feb 2019 | 'Asian Tigers, African lions: Comparing the Development Performance of Southeast Asia and Africa' - Eds Bernard Berendsen, Ton Dietz, Henk Schulte Nordholt en Roel van der Veen (2013)
zie Discussie verslag

omslag fixing failed states  

dec 2018 | 'Fixing Failed States - A Framework for Rebuilding a Fractured World', geschreven door Ashran Ghani en Clare Lockhart
"Today between forty and sixty nations, home to more than one billion people, have either collapsed or are teetering on the brink of failure. The world's worst problems--terrorism, drugs and human trafficking, absolute poverty, ethnic conflict, disease, genocide--originate in such states, and the international community has devoted billions of dollars to solving the problem. Yet by and large the effort has not succeeded.
Ashraf Ghani and Clare Lockhart have taken an active part in the effort to save failed states for many years, serving as World Bank officials, as advisers to the UN, and as high-level participants in the new government of Afghanistan. In Fixing Failed States, they describe the issue--vividly and convincingly--offering an on-the-ground picture of why past efforts have not worked and advancing a groundbreaking new solution to this most pressing of global crises."
Zie: BoekWorc | 'Fixing Failed States' en login voor Verslag Boekbespreking

omslag directorate s  

okt 2018 | 'Directorate S - The C.I.A. and America's Secret Wars in Afghanistan and Pakistan, 2001-2016' van auteur Steve Coll
"Story of America's intelligence, military, and diplomatic efforts to defeat Al Qaeda and the Taliban in Afghanistan and Pakistan. Prior to 9/11, the United States had been carrying out small-scale covert operations in Afghanistan, ostensibly in cooperation, although often in direct opposition, with I.S.I., the Pakistani intelligence agency. While the US was trying to quell extremists, a highly secretive and compartmentalized wing of I.S.I., known as ''Directorate S,'' was covertly training, arming, and seeking to legitimize the Taliban, in order to enlarge Pakistan's sphere of influence. After 9/11, when fifty-nine countries, led by the U. S., deployed troops or provided aid to Afghanistan in an effort to flush out the Taliban and Al Qaeda, the U.S. was set on an invisible slow-motion collision course with Pakistan."
Zie: BoekWorc | 'Directorate S' - Steve Coll

omslag wereldwijde ongelijkheid  

mei 2018 | 'Wereldwijde ongelijkheid, welvaart in de 21ste eeuw' van auteur Branko Milanovic
Branko Milanovic is een van de meest besproken economen van dit moment. Hij ziet de verklaring voor de huidige instabiliteit in enerzijds de groei van welvaartsongelijkheid op nationaal niveau, en anderzijds de afname van deze ongelijkheid op wereldwijde schaal. ‘Een must-read’ aldus Thomas Piketty.
Verslag: BoekWorc | Wereldwijde ongelijkheid - Branko Milanovic

omslag vrede kun je leren 

omslag boemerang oorlog en geweld

 

mrt 2018 | 2 boeken over vrede:
- 'Vrede kun je leren' van auteurs David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg
- 'De boemerang van oorlog en geweld, een hedendaagse samenspraak over Erasmus’ visie op oorlog en vrede' van Huis van Erasmus

Van Reybrouck en d’Ansembourg benaderen het thema vrede primair vanuit het individu. Dat geldt zowel voor de vraag wat het thema vrede met jezelf doet, als voor de vraag wat het vanuit jezelf naar de omgeving doet. Het boek van Erasmus over het leerstuk oorlog en vrede is meer een ‘macrobenadering’ van de thematiek.

De conclusie aan het eind van de middag is dat als je verandering in de wereld wilt, dat (eerst) uit jezelf moet komen. Vanuit de zelfkennis van je eigen behoeften moet je je (leren) verplaatsen in de ander. Pas dan stel je je open voor verandering.
Verslag: Twee boeken over vrede

   

nov 2017 | 'Naar een niet-narcistische ontwikkelingssamenwerking' - door Erik van der Sleen
Verslag: 'Naar een niet-narcistische ontwikkelingssamenwerking' (login)

omslag into the unknown   sept 2017 | 'Into the Unknown' van auteur Robert Chambers
Into the Unknown reflects on the journey of learning, and encourages readers to learn from observation, curiosity, critical feedback, play and fun. Participatory Rural Appraisal (PRA) and Community-Led Total Sanitation (CLTS) have benefited from sharing practice, innovations and experience through participatory workshops.
Details: BoekWorc | Into the Unknown

omslag great escape   mrt 2017 | 'The Great Escape' van auteur Angus Deaton
De auteur onderzoekt zorgvuldig statistieken, correlaties en wiskundige verbanden om uitspraken te doen over rijkdom en armoede, gezondheid en ongelijkheid in de wereld. Met hst 1 'The Well being of the World' en hst 7 'How to help those left behind'.
Details: BoekWorc | The Great Escape
omslag globaliseringsparadox   feb 2017 | 'De Globaliserings paradox' van auteur Dani Rodrik
Waarom mondiale vrijhandel, de natiestaat en democratie niet samengaan. Een pleidooi voor 'slimme globalisering' van politiek econoom Dani Rodrik, hoogleraar aan Harvard University.
Details: BoekWorc | De Globaliseringsparadox en het verslag van de discussie in de Boekworc blog

omslag international aid  

dec 2016 | 'International Aid and the Making of a Better World' van auteur Rosalind Eyben
Auteur Rosalind Eyben schrijft over '...the world of aid – its people, ideas and values against the backdrop of a broader historical analysis of the contested ideals and politics of aid operations from the 1960s to the present day'
Details: BoekWorc | International Aid and the Making of a Better World; met boekrecensie en het discussieverslag in de Boekworc blog
 

omslag Ubuntu   sept 2016 | 'Ubuntu en Nelson Mandela' van auteur Henk Haenen
Een boek uit 2016, over de Afrikaanse filosofie van verzoening.
Zie de blog voor Kanttekeningen bij Ubuntu en Nelson Mandela en het verslag van de discussie 


Belangstelling om mee te doen?
Boeken worden gekozen en besproken in een vaste deelnemersgroep, en nieuwe deelnemers zijn welkom. Leden organiseren bij toerbeurt een bijeenkomst, in hun kantoor of huiskamer.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Eerder besproken boeken 2011-2015

Zie ook de BOEKWORC blog voor discussieverslagen en achtergrondinformatie

 • okt 2015 | 'Overgang van MDGs naar SDGs' mmv Jan Vandemoortele
  Jan Vandemoortele (VN, UNDP) is mede-auteur van “The Millennium Development Goals and Human Rights: Past, Present and Future” en was betrokken bij de zowel het opmaken van de MDGs als de SDGs. Als communicatiemiddel bleken de MDGs buitengewoon effectief, en zijn oa gebruikt als leidraad bij het opstellen van ontwikkelingsplannen. De SDGs bevatten veel meer doelen dan de MDGs, en die doelen zijn niet makkelijk meetbaar, maar het belang van gelijke verdeling van welvaart binnen landen is nu onderdeel van het debat.
 • juni 2015 | 'Verloren in wanorde' mmv auteur Karel van Kesteren
  Persoonlijke relaas over dertig jaar ontwikkelingssamenwerking, oa vanuit de NL ambassades in Nicaragua en Tanzania. OS moet anders georganiseerd worden, zeker in landen die redelijk stabiel zijn en veel hulp ontvangen. Er is te veel versnippering, te veel “donor-anarchie"
 • mrt 2015 | Emoties in OS/IS, nav het boek 'Politieke Emoties' van Martha Nussbaum
  Nussbaum pleit voor meer empathie in het politieke denken. Welke emoties zijn belangrijk in ons eigen IS/OS werk?
 • nov 2014 | 'De Congo Codes', mmv auteur Dirk Jan Koch
 • sept 2013 | 'Eerlijke nieuwe wereld', van Henk van Houtum en Joos van Vugt
  Een boek over rechtvaardigheid over de grenzen van natie-staten heen.
 • mei 2013 | 'De hulp voorbij?', KIT publicatie 2012
  Mmv co-editor Rob Visser
 • mrt 2013 | Discussie over de spirituele dimensie van ontwikkeling, nav 'Religion and Development' van Gerrie ter Haar
  Wat betekent het boek 'Religion and Development' van Gerrie ter Haar voor onze praktijk als consultant?
 • feb 2013 | 'Religion and Development - ways of transforming the world', van Gerrie ter Haar
  Prof Gerrie ter Haar omschrijft de betekenis van de concepten 'religion' en 'development'. Haar stelling: ontwikkeling kan niet alleen materieel zijn, de spirituele dimensie ervan is minstens zo belangrijk. Vervolgens ging zij in op o.a. het verband met mensenrechten.
 • sept 2012 | 'Het Regenseizoen', van Stephen Ellis
  Historicus Stephen Ellis was uitgenodigd voor een discussie over dit boek, met name over de praktische implicaties van het laatste hoofdstuk dat gaat over ontwikkelingsbeleid.
 • jun 2012 | 'Het Regenseizoen', van Stephen Ellis
  Een boek over Koloniale geschiedenis, Corruptie, Geldstromen en landbezit, Elites en hegemonie, Soevereiniteit versus mensenrechten, en Ontwikkelingsbeleid. Maar is het eigenlijk wel mogelijk om algemene uitspraken te doen over Afrika, en die uitspraken ook wetenschappelijk te onderbouwen? En wat is de rol van schaduwstaten en van spirituele waarden?
 • mrt 2012 | 'Poor Ecomonics - A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty', van Abhijit V. Banerjee en Ester Duflo
  De auteurs zoeken een empirisch antwoord op de vraag hoe armoede bestreden kan worden. Met een database met gegevens uit 18 landen komen zij tot de conclusie dat in alle gevallen blijkt dat armen zelf keuzes maken en dat die keuzes globaal gesproken vooral gericht zijn op het overleven op de korte termijn.
 • jan & mrt 2012 | 'Africa Works - Disorder as Political Instrument', van Patrick Chabal en Jean-Pascal Daloz
  Een bijzonder prikkelend boek. De vooroordelen over Afrika en hun analyse waarom iets niet/wel werkt bleken danige emoties op te roepen. En passant kwam ook de praktijk van de Cash Transfers aan de orde, als een methode waarvan één van ons de ontwikkelingen heeft gevolgd.
 • nov 2011 & jan 2012 | 'Development as Freedom', van Amartya Sen
  Dit boek is in het Nederlands vertaald als 'Vrijheid is Vooruitgang'. De discussie ging over vragen als: Gaat Sen’s boek wel over economie of ook over andere vakgebieden? In hoeverre heeft zijn “institutionele” economische analyse-methode invloed gehad op verdere theorievorming en op de praktijk? Sen breekt een lans voor het bredere meten van voortgang in ontwikkeling – maar zijn we daar achteraf eigenlijk wel zo blij mee? Is het niet doorgeslagen? In januari is verder gesproken over de praktische invulling van de theorieën van Amartya Sen en over de relatie tussen economische ontwikkeling en vrijheid.
TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT