CDI Conferentie 2018 had als thema 'Communicating Evidence for Sustainable Development'. Maar wat is 'evidence'? Hoe 'framen' wij - bewust of onbewust - ons verhaal? Erica en Marlèn waren er bij en deelden de uitkomsten met de LCE.

Lees meer...

BoekWorc discussie over 'Directorate S - The C.I.A. and America's Secret Wars in Afghanistan and Pakistan, 2001-2016' van auteur Steve Coll - dinsdag 16 oktober 2018 in Amsterdam

Lees meer...

Je begeleidt een organisatie op weg naar 'zelforganisatie', maar wat is daarin jouw eigen rol als facilitator? hoe pak je dat aan, zonder teveel te sturen? Domien Bruinsma deelde zijn ervaringen, met discussie en praktijkvoorbeelden.

Lees meer...

Discussiemiddag met Jan Pronk naar aanleiding van zijn boek ‘Strijd rond de Grote Meren - Onderhandelen over vrede en recht in het hart van Afrika’. Kunnen we lessen trekken uit wat zich toen heeft afgespeeld? mmv mensen die destijds in de regio werkten - lees verder voor het verslag

Lees meer...

Netwerkavond mmv 100weeks en EffectiefAltruïsme: Wat is de meest efficiënte manier om armoede te bestrijden? Wat zijn ervaringen en adviezen vanuit het veld?

Lees meer...

Op maandag 25 juni 2018 organiseerde de WAQ acquisitiegroep een middag over de nieuwe EU Framework contracten. Het afgelopen jaar heeft de EU de indeling van de Lots gewijzigd en er is een tender geweest waar bureaus op konden inschrijven. De uitslag is nu bekend. Werken via EU Framework contracten: hoe werkt dat? middag mmv Femconsult, en met speeddate met collega consultants.

Lees meer...

14:00 | Middag programma – keuze uit 4 workshops
17:30 | Inloop avond programma, soep & brood
19:00 | ALV Algemene Ledenvergadering
21:00 | Netwerkborrel

Lees meer...

'One Health' is een benadering waarin de gezondheid van mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Antibiotica resistentie is een van de grote problemen. Deskundigheid uit verschillende sectoren moet gebundeld worden voor een effectieve aanpak. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? netwerkavond mmv Katrien van 't Hooft

Lees meer...

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT