'The Great Escape' van Deaton is een boek dat helemaal past in de trend naar evidence-based economics. BoekWorc besprak dit boek op 27 maart in Amsterdam.

omslag great escapeThe Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality
auteur: Angus Deaton
uitgever Princeton University Press Press (2013)

De auteur onderzoekt zorgvuldig statistieken, correlaties en wiskundige verbanden om uitspraken te doen over rijkdom en armoede, gezondheid en ongelijkheid in de wereld. Deaton vergelijkt de wereldeconomie met de “grote ontsnapping”. Eerst zijn Europa en Noord Amerika ontsnapt uit de armoedeval. Sinds kort zijn ook China en India bezig met de ontsnapping. Daarmee bedoelt hij dat de mensen aldaar gezonder zijn, langer leven en het steeds beter hebben. Maar, zegt Deaton, de grote ontsnapping gaat gepaard met grote divergentie. De achterstand van de achterblijvers neemt toe. Terwijl de armoede in de wereld globaal vermindert, neemt de armoede in Afrika ten zuiden van de Sahara juist toe.

Hoofdstuk 7 - “How to help those left behind” - gaat over de hulpindustrie. Met name dit hoofdstuk zal interessant zijn voor de BoekWorc discussie. Kort door de bocht zegt de auteur, dat de hulpindustrie steunt op een illusie.

Wie weinig tijd heeft om het hele boek te lezen, kan van hoofdstuk 1 “The Well being of the World” meteen doorgaan naar hoofdstuk 7.

BoekWorc - 'The Great Escape', van Angus Deaton
maandag 27 maart 2017 | 14:00 uur in Amsterdam

Verslag en notitites bij het boek
login en lees het Verslag The Great Escape - Angus Deaton (login)


Over BoekWorc - Boeken worden gekozen en besproken in een vaste deelnemersgroep. Leden organiseren bij toerbeurt een bijeenkomst, in hun kantoor of huiskamer. BoekWorcgroep houdt een blog bij, zie BoekWorc blog Voor informatie en eerder besproken titels, zie ook Themagroep BoekWorc


 

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT