Woensdag 15 mei is de jaarlijkse ALV Algemene Ledenvergadering, in De Kargadoor en online. Lees verder voor de agenda en de ALV documenten. Graag tot dan! | Annual General Meeting, Wednesday 15 May 2024, in Utrecht & online

ALV 2024

Vereniging NEDWORC - Algemene Ledenvergadering ALV 2024
woensdag 15 mei 2024 | Kargadoor, Utrecht & online

PROGRAMMA
17:00 - inloop met koffie en thee (Kargadoor)
17:30 - maaltijd met soep en brood (Kargadoor)
18:30 - login, online netwerken (online deelnemers)
19:00 - ALV Algemene ledenvergadering (allen)
20:30 - Netwerkborrel en online netwerken (allen)

Aanmelden: via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met vermelding van deelname in de Kargadoor of online
- Ben je verhinderd, dan kun je een stem-machtiging geven aan een ander NEDWORC-lid, met cc aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download Agenda en ALV documenten via de ledensite (login)

AGENDA ALV mei 2024
1. Opening, welkom en vaststelling agenda
2. Verslag ALV mei 2023 en verslag korte ALV januari 2024
3. Jaarverslag 2023-2024
4. Financieel verslag 2023-2024
   - verslag kascommissie, en benoeming kascommissie 2024-2025
5. Decharge bestuur
6. Presentatie Jaarplan en Begroting
   - vaststelling jaarplan en begroting
7. Mutaties bestuur
   - afscheid Hans Wormgoor, penningmeester
   - vacature penningmeester / voordracht en verkiezing nieuwe bestuursleden
8. Rondvraag en sluiting

20:30 Netwerkborrel en online netwerken in deelgroepen

- - -
NEDWORC Association - Annual General Meeting, May 2024
Wednesday 15 May 2024 | Kargadoor, Utrecht & online

PROGRAM
17:00 – door is open (Kargadoor)
17:30 – light dinner with soup and sandwiches (Kargadoor)
18:30 – login and online networking (online participants)
19:00 – AGM General Meeting (all)
20:30 – networking drinks and online networking (all)

Registration: via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., stating your participation in De Kargadoor or online

Download Agenda and Documents at the member-site (login)

AGENDA Annual General Meeting
1. Opening, welcome and approval of agenda
2. Report General Assembly May 2023 and short General Assembly January 2024
3. Annual report 2023-2024   
4. Financial report 2023-2024
    - Report Audit Committee, and appointment Audit Committee 2024-2025
5. Decharge Board
6. Presentation Annual Plan and Budget 2024-2025
   - approval of annual plan and budget
7. Board
   - Stepping down Hans Wormgoor, treasurer
   - vacancy treasurer / nomination new board member(s)
8. Any other business and closure

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT