NEDWORC Café in Utrecht, met Jelleke de Nooy over haar boek 'Voorlevers van de nieuwe samenleving' en de groeiende positieve beweging die werkt aan een systeemverandering - dinsdag 6 februari 2024 | Discussion on 'Voorlevers' and pioneers working on system change

pixabay connection

NEDWORC Café - 'Voorlevers', met Jelleke de Nooy
di 6 feb 2024 | 19:30-21:00 | Kargadoor, Utrecht
[English below]

In het NEDWORC Café van 6 februari is Jelleke de Nooy-van Tol te gast. Zij zal een inspirerend betoog houden over de grote transitie naar regeneratieve vormen van leven en werken, en met tal van voorbeelden laten zien dat deze transitie al lang begonnen is. Er zijn honderden pioniers die ons voorleven dat duurzaam leven wel degelijk mogelijk is, een groeiende positieve beweging van mensen en organisaties die een systeemverandering bewerkstelligen.

In december 2023 verscheen haar (vijfde) boek 'Voorlevers van de nieuwe samenleving' over ditzelfde thema. Aanleiding voor dit boek was een vraag van uitgeverij Lemniscaat om een schets te maken van de Nederlandse situatie, nav het boek van Paul Hawken: 'Regeneration - De klimaatcrisis opgelost in één generatie' (2022)
Regeneratieve landbouw als oplossing voor de klimaatcrisis' (2022).

Jelleke (ex Nedworc-collega) studeerde af in Wageningen in 1977, waarna zij vele jaren in Afrika en Midden Europa werkte. Teruggekomen in Nederland viel het haar op dat de stakeholder benadering die zo goed werkte in het Globale Zuiden, in Nederland weinig gebruikt werd. Vanuit de haar visie dat buitenland ervaring ook nuttig is in Nederland, raakte zij geleidelijk betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven om de transitie naar een regeneratieve samenleving mogelijk te maken.

06.02 | NEDWORC café - Voorlevers
- datum: dinsdag 6 februari 2024
- tijd: 19:30-21:00 uur, met presentatie, discussie en aansluitend netwerkborrel (borrel op eigen kosten)
- locatie: De Kargadoor in Utrecht; adres: Oudegracht 36, op loopafstand van Utrecht CS
- voor wie: Nedworc-leden en anderen betrokken bij dit thema, ook niet-leden zijn van harte welkom

Aanmelden: via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Laat graag even weten of je komt ivm de voorbereidingen, maar spontaan langskomen kan natuurlijk ook.

- - -
Volgende NEDWORC café
- elke 1e dinsdag van de maand: dinsdag 6 feb 2024 in de Kargadoor (zie hierboven) en dinsdag 5 maart 2024 (online)

2401 voorlevers

-----
NEDWORC Café - 'Voorlevers', with Jelleke de Nooy
Feb 6, 2024 | 19:30-21:00 | Kargadoor, Utrecht

Jelleke de Nooy-van Tol will be our guest at the NEDWORC Café on February 6. She will give an inspiring presentation about the major transition to regenerative ways of living and working, with numerous examples that show that this transition has already begun. There are hundreds of pioneers who show us that sustainable living is indeed possible, a growing positive movement of people and organizations that bring about system change.

In December 2023, her (fifth) book 'Voorlevers van de nieuwe samenleving' was published on this same theme. The reason for this book was a request from publisher Lemniscaat to make an outline of the Dutch situation, based on Paul Hawken's book 'Regeneration - Ending the Climate Crisis in One Generation'

Jelleke (former Nedworc colleague) graduated in Wageningen in 1977, after which she worked for many years in Africa and Central Europe. When she returned to the Netherlands, she noticed that the stakeholder approach that worked so well in the Global South was rarely used in the Netherlands. Based on her view that experience abroad is also useful in the Netherlands, she gradually became involved in all kinds of social initiatives to enable the transition to a regenerative society.

06.02 | NEDWORC café - 'Voorlevers'
- date: Tuesday February 6, 2024
- time: 7:30 PM - 9:00 PM, with presentation, discussion and subsequent networking drinks (drinks at your own expense)
- location: De Kargadoor in Utrecht; address: Oudegracht 36, within walking distance of Utrecht CS
- for whom: Nedworc members and others involved in this theme

Registration: via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT