Het hoofddoel van de NAVO RSM-missie in Afghanistan - de opzet van een goed functionerend veiligheidsapparaat - is niet behaald, aldus het IOB nav de evaluatie van de Nederlandse inzet in deze NAVO missie. Maar hoe realistisch was dat doel? En hoe is deze missie ervaren door de Afghaanse bevolking? Mmv Paul Westerhof (IOB), Habib Noor Merwat, Marten de Boer en Anton van Engelen; lees verder voor presentaties en verslag.

2308 iob afghanistan 3

THEMABIJEENKOMST Afghanistan n.a.v. IOB evaluatie Nederlandse inzet in de NAVO missie
woensdag 30 augustus 2023 | 19:30-21:30 (NL-tijd) | Utrecht & online

Tussen 2015 en 2021 vond de NAVO-missie Resolute Support (RSM) plaats in Afghanistan, waaraan ook Nederland een bijdrage leverde. Het hoofddoel van RSM was om binnen zes jaar een goed functionerend veiligheidsapparaat op te zetten. IOB heeft de Nederlandse bijdrage aan RSM geëvalueerd - rapport 'Tussen wens en werkelijkheid'- met als conclusies oa dat het hoofddoel van RSM niet behaald is, dat de Nederlandse bijdrage niet leidde tot structurele vooruitgang, en dat veel factoren - die deels vooraf al bekend waren - de effectiviteit van de missie belemmerden.

Achtergrond - 'De Resolute Support-missie was gericht op het trainen, adviseren en assisteren van functionarissen van de Afghaanse krijgsmacht en politie (ANDSF) en van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie. Het doel van de missie was een professioneel en zelfredzaam Afghaans veiligheidsapparaat te realiseren, dat in staat zou zijn zelfstandig de veiligheid te handhaven en blijvend weerstand te bieden aan de Taliban en andere opstandelingen. Nederland droeg met maximaal 100 à 160 mensen tegelijkertijd bij aan de missie, waaronder adviseurs, stafofficieren, force protection-eenheden en logistieke en medische ondersteuners.'

We zochten inzicht in vragen als: Hoe ver gaat de 'bondgenootschappelijke solidariteit' van de NAVO die aan deze missie ten grondslag lag (een aanval op één is een aanval op allen)? Hoe is deze missie ervaren door de lokale bevolking? Wat is het effect als 80 % van een Afghaanse begroting tijdelijk internationaal gefinancierd wordt? Wat was de 'Dutch approach' en hoe succesvol was die aanpak? Wat moeten we (NL politiek) anders doen bij een nieuwe NAVO inzet met een ingewikkelde context?

Bijeenkomst met ca 30 deelnemers, in de Kargadoor en online, allen betrokken bij Afghanistan in verschillende periodes en vanuit diverse functies.

Zie hieronder voor presentaties, verslag, IOB rapport en achtergrond informatie.

2308 iob afghanistan 4a2308 iob afghanistan 7

- - -
PROGRAMMA en download presentaties

19:00 Inloop met koffie en thee / login online deelnemers
19:30 Aanvang en welkom door Paul Hassing, facilitator

  • Presentatie IOB rapport - door Paul Westerhof (BuZa, IOB); over oa de tijdlijn 2010-2015-2021 (Uruzgan, Kudunz), achtergrond en verloop van de NL inzet, en de uitkomsten van evaluatie
  • Historische en geopolitieke context - reactie Anton van Engelen (NEDWORC-lid, vanuit regio Afghanistan); over de geopolitieke omgeving en de lokale en historische context waarin deze missie plaatsvond
  • Reactie Habib Noor Merwat, Afghaans consultant, sinds 2021 terug in NL; over de missie en het evaluatie rapport
  • Reactie Marten de Boer, destijds werkzaam op de Nederlandse ambassade
  • Panel discussie en vragen

21:15 Samenvatting en conclusies door Paul Hassing
21:30 Afsluiting en netwerkborrel / online napraten

Download: Verslag met samenvatting inleidingen, discussie en conclusies - door Monica Commandeur

Organisatie: Paul Hassing (facilitator), Anton van Engelen, Marten de Boer ism Simon Koolwijk (online facilitator), Marion Eeckhout en Marian Marseille

2308 iob afghanistan 62308 iob afghanistan 5a

- - -
ACHTERGROND INFORMATIE en IOB rapport

- - -

omslag directorate s

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT