Boekworc discussie over China in Afrika, en de economische groei op het Afrikaanse continent. 'De formele economie (BBP) is gegroeid, de lokale elite profiteert, de lokale bevolking profiteert nauwelijks. Een puur economische analyse geeft geen goed beeld.' | Boekworc discussion 'Africa's Shadow Rise - China and the Mirage of African Economic Development'

omslag2 africas shadow rise

14.06 | Africa's Shadow Rise - China and the Mirage of African Economic Development

Politics and Development in Contemporary Africa
Auteurs: Pádraig Carmody, Peter Kragelund en Ricardo Reboredo (2020)

Download: verslag discussie (login); enkele observaties uit de discussie:
- 'Uit de analyses komt naar voren dat de activiteiten van China niet hebben geleid tot duurzame ontwikkeling van een gebied of tot structurele transformatie van de economie, voornamelijk omdat er geen lokaal plan voor ontwikkeling is, noch vanuit China, noch vanuit lokale leiders.'
- 'De koperwinning in Zambia is door China wel uit het slop is gehaald, maar de bevolking heeft hier niet echt van geprofiteerd. China belijdt wel dat het op zoek is naar een win-win situatie maar zo werkt het voor de bevolking niet uit, die verliest haar grondstoffen, zonder dat er ontwikkeling voor terug komt. Het Westen heeft hetzelfde gedaan en doet dit nog, maar / ook met een poging iets van normen en waarden te introduceren in de relatie'
- Als pluspunt van de Chinese aanwezigheid noemt het boek dat de technologie uit China beter geschikt is voor Afrika, want eenvoudiger om te repareren (maar wel slechtere kwaliteit).
- Bezien vanuit de Africa Rising theorie: de formele economie (BBP) is gegroeid, de lokale elite profiteert, de lokale bevolking profiteert nauwelijks. Een puur economische analyse geeft geen goed beeld: 'De ontwikkeling van een maatschappij impliceert de ontwikkeling van de formele economie. Dit boek laat zien hoe het niet moet. De Afrikaanse bevolking is nog steeds arm, 50-90% van de economie is informeel.'
- Het boek roept ook nieuwe vragen op, zoals: Wat is derelatie tussen wat het Westen doet en wat China doet, is er een samenhang of wisselwerking? Wat is het effect van de schuldensituatie m.b.t de Chinese investeringen? Wie profiteert in China?

Het is jammer dat ook China er niet in slaagt om Afrika op te stoten in de vaart der volkeren. De industrialisatie stagneert, ontwikkeling stagneert. Veel jongeren hebben geen werk, en trekken weg naar elders. Dit boek bewijst dat ontwikkeling van de formele economie (an sich) geen echte ontwikkeling biedt. Hieruit zou het Nederlandse beleid van Handel en Ontwikkeling lering moeten trekken, handel is tegenstrijdig met de ontwikkelingsgedachte.

Over het boek:

For years economists have spoken of 'Africa rising', and despite the global financial crisis, Africa continues to host some of the fastest growing economies in the world.

Africa's Shadow Rise however argues that the continent's apparent economic 'rise' is essentially a mirage, driven by developments elsewhere - most particularly the expansion in China's economy. While many African countries have experienced high rates of growth, much of this growth may prove to be unsustainable, and has contributed to environmental destruction and worsening inequality across the continent. Similarly, new economic relationships have produced new forms of dependency, as African nations increasingly find themselves tied to the fortunes of China and other emerging powers. 

Drawing on in-depth fieldwork in southern Africa, Africa's Shadow Rise reveals how the shifting balance of global power is transforming Africa's economy and politics, and what this means for the future of development efforts in the region.

BoekWorc discussie | woensdag 14 juni 2023 | 14:00-16:00 | in Friesland
contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-----

Over BoekWorc - Boeken worden gekozen en besproken in een vaste deelnemersgroep. Leden organiseren bij toerbeurt een bijeenkomst, in hun kantoor of huiskamer, of online via Zoom. Voor informatie en eerder besproken titels, zie Themagroep BoekWorc

-----
[ English ] About Boekworc: Network group of some 15 NEDWORC members, reading and discussing analytical books on important developments in the global south and north. Discussions are normally at participants homes, at different locations in The Netherlands.

omslag africas shadow rise

 

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT