Donderdag 3 juni hebben we onze VOORJAARS NETWERKDAG met een programma vol inspiratie: RegioNetwerkborrel Azië en Boekworc over Revolusi & Max Havelaar in de ochtend; workshops over SDGs en Acquisitie in de middag; en 's avonds een Netwerkborrel met een korte ALV. Lees ook het Jaarverslag 2020-2021 met een terugblik op alle acitviteiten van vorig jaar.

pexels inspirationVOORJAARS NETWERKDAG
donderdag 3 juni 2021 | online via Zoom

Download Jaarverslag en presentaties

Tijdens de ALV heeft Foluke Quist afscheid genomen als bestuurslid, en is Erik Nijland benoemd als haar opvolger. Er is volop bijgepraat, inspiratie opgedaan, ervaringen gedeeld, zowel tijdens de netwerkborrel als overdag, én er zijn weer plannen ontstaan voor nieuwe activiteiten. Wordt vervolgd dus. Met dank aan Simon en allen die een aandeel hadden in de organisatie!

- - -

TOELICHTING PROGRAMMA

Facilitator: Simon Koolwijk

wereldborrel asia1 | Regioborrel Azië
| donderdag 3 juni 2021 | 10:00-10:55 uur (NL tijd)
Over de Regioborrels: We organiseren regelmatig online regioborrels voor leden in het buitenland, mn in Azië en in Latijns Amerika, of nauw betrokken bij projecten in die regio's. De vorige Regioborrels waren in januari voor Azië, en in april voor Latijns Amerika. De volgende LATAM regioborrel is op donderdag 8 juli.

omslag mh rev 22 | Boekworc discussie: Max Havelaar (1860) en Revolusi (2020)
| donderdag 3 juni 2021 | 11:00-12:30 uur
Boekworc las en besprak 'Revolusi' van David van Reybrouck en 'Max Havelaar' van Multatuli alias Eduard Douwes Dekker. Deze discussie wordt gedeeld, en vervolgd, in een sessie waaraan ook andere leden kunnen meedoen. Speciaal ook leden in Azië worden uitgenodigd, vandaar dat de Boekworc discussie aansluit op de RegioNetwerkborrel Azië.
Login naar de ledensite voor Boekworc discussie verslag door Welmoed Koekebakker en Max Havelaar & Revolusi, en de relevantie van 'de Havelaar' anno nu door Erik van der Sleen tbv de 3 juni Netwerkdag
Organisatie: Erik van der Sleen en Paul Hassing (Boekworc)

SDG Wheel 013 | Workshop SDGs: Hoe worden de SDG doelen in Nederland gebruikt en gemonitord?
| donderdag 3 juni 2021 | 13:30-15:00 uur
Workshop door de SDG groep mmv Mena Leila Kilani (SDG Nederland), over monitoring en benchmarking van SDG doelen in Nederland, en (lokale) activiteiten die bijdragen aan het bereiekn van de Nederlandse SDGs. Mena ging ook in op de MAEX die lokale activiteiten financiert, en op de monitoring tool die zij gebruiken, nl de sociale handafdruk in termen van SDG doelen en targets. Daarna volgde een discussie met opdrachten in deelgroepen.
Organisatie: Marion Eeckhout, Kees Kaffka en Anneke Wevers (SDG groep)

samenwerking4 | Workshop Acquisitie: Werving van deskundigen vanuit het perspectief van een consultancy bureau
| donderdag 3 juni 2021 | 16:00-17:45 uur, login om 16:45 uur
Workshop door PAq action learning, mmv Wim Kloezen (Antea Group) en Jos Leeters (Bureau Leeters/ Coöperatie HollandDoor) over de wijze waarop zij consultants werven (voor tijdelijke inhuur) voor projecten in het buitenland. Discussie over do’s en don’ts, en leerpunten vanuit mn grote multidisciplinaire waterbeheer projecten (Wim) en internationale tuinbouw en handelsbevordering (Jos). Daarna was er discussie en uitwisseling in deelgroepen.
Organisatie: Simon Koolwijk (PAq) en Christine Verheijden (bestuur)

paperclips25 | Netwerkborrel en korte ALV Ledenvergadering
| donderdag 3 juni 2021 | 19:30 Netwerkborrel, 20:15 korte ALV, 21:00 vervolg Netwerkborrel
Netwerkborrel in deelgroepen om bij te praten met oude bekenden en nieuwe collega's. Tussendoor een (korte) ALV ledenvergadering, met oa het afscheid van Foluke Quist als bestuurslid, en de benoeming van Erik Nijland als haar opvolger. Tijdens de netwerkborrel en overdag tijdens de workshops is volop bijgepraat, én zijn diverse plannen voor nieuwe activiteiten ontstaan. Wordt vervolgd dus.
Download:
- Agenda ALV
- Jaarverslag 2020-2021
- op de ledensite: Financieel verslag en begroting; en Verslag Kascommissie (login)
- op de ledensite: Jaarplan 2021-2022; en Bestuursvoorstel profilering en lidmaatschap structuur ( (login)
- op de ledensite: Verslag ALV juni 2020 (login)

 

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT