De Nieuwjaars Netwerkdag 2021 was op woensdag 13 januari met een gevarieerd programma: workshops over SDGs en EU contracten; discussie nav 'The Value of Everything'; in de ochtend een Azië borrel en 's avonds een Netwerkborrel met gastspreker Jakkie Cilliers over ‘Africa First! Igniting a Growth Revolution’. Een geslaagde start van het nieuwe jaar, waaraan meer dan 70 leden meededen.

2021NIEUWJAARS NETWERKDAG 2021
woensdag 13 januari 2021 | online via Zoom

  • 11:00-12:30 (NL tijd) | Azië borrel
  • 14:00-15:30 | SDG workshop: SDGs verder integreren in ons werk - Wat hebben we daarvoor nodig?
  • 14:00-15:30 | Discussie: The Value of Everything - Making and Taking in the Global Economy
  • 16:00-17:30 | Acquisitie workshop: Werken in EU Framework en Service contracten - Hoe en wat te doen voor succes!
  • 19:30-21:00 | Nieuwjaars Netwerkborrel met gastspreker Jakkie Cilliers over ‘Africa First! Igniting a Growth Revolution’

Zie ook Startersborrel 2021 op dinsdagavond 12 januari 2021.

DOWNLOAD


PROGRAMMA

wereldborrel asia1 | Azië borrel: speciaal voor leden in Azië, of betrokken bij (projecten in) Azië
|woensdag 13 januari 2021 | 11:00-12:30 uur (NL tijd)
We organiseren regelmatig online 'Wereldborrels' voor leden die niet in NL zijn, informele netwerkborrels om met elkaar bij te praten, zodat je ook vanuit andere tijdzones kunt meedoen. Deze netwerkborrel WAs speciaal voor leden in Azïe of nauw betrokken bij (projecten in) Azië.

SDG Wheel 012 | SDG workshop: SDGs verder integreren in ons werk - Wat hebben we daarvoor nodig?
| woensdag 13 januari 2021 | 14:00 - 15:30 uur | online via Zoom
Tijdens de SDG workshop in oktober bleek dat veel NEDWORC-leden behoefte hebben aan data bronnen, instrumenten en methoden om SDGs beter in te bedden in trajecten voor planning, monitoring en evaluatie. Uit onderzoek is gebleken, dat inbedding van SDGs in veel organisaties en onderzoekmissies nog geen mainstream is. In deze SDG workshop hebben we onze behoefte aan tools, bronnen, vaardigheden etc geïnventariseerd en concreet gemaakt. Wat hebben we concreet nodig? Met deze inventarisatie kunnen we mogelijk een onderzoeksopdracht destilleren met specifieke taken voor een vrijwilliger of via een andere inzet die NEDWORC-leden in 2021 gaat ondersteunen met het aanreiken van handvatten om de SDGs praktisch in hun werk te integreren. 
Organisatie: SDG werkgroep

omslag value of everything 33 |
Discussie: The Value of Everything - Making and Taking in the Global Economy
| woensdag 13 januari 2021 | 14:00 - 15:30 uur | online via Zoom
Boekworc besprak in december het boek 'The Value of Everything - Making and Taking in the Global Economy' van auteur Mariana Mazzucato (2018). Het was een boeiende discussie, die tijdens deze workshop met anderen werd gedeeld en voortgezet. De Nederlandse vertaling van het boek is ‘De waarde van alles'.
Download: Mariana Mazzucato in de Balie (juli 2020) en Samenvatting 'The Value of Everything' door Boekworc.
Organisatie: Boekworc

acquisitie4 | Acquisitie workshop: Werken in EU Framework en Service contracten - Hoe en wat te doen voor succes!
| woensdag 13 januari 2021 | 16:00 - 17:30 uur | online via Zoom
Waar vind je ingangen voor deelname aan tenders bij de Europese Unie voor korte termijn opdrachten (Framework) en lange termijn (Service) contracten? Hoe leg je contact met de consortia die deskundigen zoeken? Maar ook: hoe kun je zelf initiatief nemen in het tenderproces, en invloed uitoefenen op o.a. tarieven? Workshop mmv Sjaak de Boer en Albert van Dijk die beiden veel ervaring hebben met EU Framework- en Service contracten. Wat zijn jouw eigen vragen en ervaringen? Onder de vroege aanmelders werd een korte survey gehouden om dit vooraf te inventariseren.
Download: Werken in EU Service contracten (long term), door Albert van Dijk; Werken in EU Framework contracten (short term), door Sjaak de Boer; en Uitkomsten PAq survey
Organisatie: workshopleiders Sjaak de Boer en Albert van Dijk, ism Catherine van der Wees en Simon Koolwijk (PAq groep)

omslag africa first5 | Nieuwjaars netwerkborrel met gastspreker Jakkie Cilliers over ‘Africa First! Igniting a Growth Revolution’
| woensdag 13 januari 2021 | 19:30 uur programma en spreker; login 19:00 uur voor online koffie
Gastspreker Jakkie Cilliers (vanuit Zuid Afrika) is verbonden aan het Institute for Security Studies (ISS) gevestigd in verschillende Afrikaanse landen met het hoofdkwartier in Johannesburg. Hij publiceerde begin 2020 het boek 'Africa First!' met een aanpak om de economische neergang in Afrika tegen te gaan. In 11 concrete scenario's ontvouwt hij hoe het Afrikaanse continent een groeirevolutie kan ontketenen die miljoenen uit de armoede zal halen en aan het werk kan krijgen. Hij werkt nu aan een update nav COVID-19 en een analyse van de effecten daarvan. Dat was het uitgangspunt voor een boeiende presentatie en discussie. In 2017 verscheen Cilliers boek 'Fate of the Nation' over de toekomst van Zuid Afrika in politiek, economisch en sociaal perspectief. Zie ook de Policy brief summary (12 pag).
Vervolg op de discussie: Het boek werd voorjaar 2020 gepresenteerd op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Er wordt nu gekeken of de discussie ook met andere organisaties gevoerd kan worden, mmv Roeland vd Geer en andere NEDWORC-leden.
Zie ook: Can Sub-Saharan Africa feed 4 billion people in 2100? - door Bert Meertens (NEDWORC-lid). 'Policies needed for an optimistic scenario', een discussie waarover we eerder een thema-avond organiseerden.

6 | Vanaf 20:30 uur Netwerkborrel - napraten, netwerken en inspiratie delen voor het nieuwe jaar!

africa first interventionsTPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT