SDG Monitoring vraagt oa om evidence-based resultaten, data en uniforme standaarden per sector en per land. Welke instrumenten zijn al beschikbaar, en wat zijn onze ervaringen daarmee? Terugblik op de online Netwerkavond mmv Thea Bongertman (WASH expert) en Jur Schuurman (Human Geographer).

sdg jmp baseline washNETWERKAVOND: SDG Monitoring - instrumenten en data
ma 26 okt 2020 | online via Zoom | 19:30-21:30 uur; met online koffie vanaf 19:00 uur

Netwerkavond mmv Thea Bongertman, Jur Schuurman en Anneke Wevers olv facilitator Simon Koolwijk.

Gezien het groeiende belang van ‘evidence’ in de OS sector krijgen organisaties (overheden, maatschappelijke organisaties, private sector of een combinatie daarvan) hier steeds vaker mee te maken, oa bij het aanvragen van financiering. Zowel institutionele donoren als private fondsen, maar ook kleinere fondsen dringen steeds meer aan op het aantonen van resultaten van project interventies (evidence based) als voorwaarde voor financiering. De noodzaak groeit dus om hen hierin te ondersteunen met relevante data voor project/programma resultaten.

Het verzamelen van data m.b.t. resultaten van een project (project in ruime zin) wordt daarmee steeds relevanter, zoals ook het NEDWORC-ledensurvey rapport opmerkt: ‘Een nog verder verbeterd monitoring systeem per sector en per land is nodig; een standaard waaraan ieder project zich kan en hoort te confirmeren’.

Na de plenaire start gaven Thea en Jur hun presentatie in 2 deelgroepen, met discussie en daarna een plenaire terugkoppeling.

Het was weer een geslaagde avond, met veel inspiratie en ideeën om mee aan de slag te gaan - met dank aan Thea, Jur, Anneke en Simon!

PROGRAMMA en download presentaties

  • Programma en enkele SDG Ledensurvey uitkomsten - door Anneke Wevers (NEDWORC SDG werkgroep) en facilitator Simon Koolwijk
  • JMP - WASH vorderingen meten - door Thea Bongertman (WASH expert)
    Op internationaal niveau bestaat voor de WASH sector (SDG 6) al een monitoring systeem, geïnitieerd door de WHO en UNICEF. De instrumenten van dit Joint Monitoring Program zijn goed te gebruiken voor verbetering van het WASH monitoring systeem in een bepaald land. Samen kijken we naar mogelijkheden voor gebruik in andere sectoren.
  • SDG Monitoring: instrumenten, data en indicatoren en obstakels - door Jur Schuurman (Human geographer, werkt vanuit Costa Rica)
    Monitoring per land en op geaggregeerd niveau, met als voorbeelden Security of Land Tenure (in SDG 1) en internationale ongelijkheid (SDG 10). Er is op deze terreinen een grote schaarste aan (open) data, wat een van de obstakels is om echt te evalueren.

Achtergrond informatie en video

SDG final foto okt

evaluatie SDG meeting okt

Organisatie
NEDWORC SDG werkgroep Zie ook de ledensite (login) voor de uitkomsten van de SDG ledensurvey.

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT