BoekWorc discussie over migratie en ontwikkeling. In juli bespraken we 'Capitalism, Alone', waarin Branko Milanovic, Servisch-Amerikaans econoom, de kapitalistische systemen in China en de VS analyseert, en de effecten daarvan. Dit bracht ons op een discussie over migratie, een discussie die we op 26 augustus hebben voortgezet adhv HDR 2009.

omslag hdr 2009a26 aug 2020 | 'HDR 2009 - Overcoming barriers: Human mobility and development'

De bespreking van 'Capitalism, Alone' bracht ons op een discussie over migratie en solidariteit. "Milanovic stelt terecht dat immigratie de verzorgingsstaat op de proef stelt doordat solidariteit met nieuwkomers voor de oudkomers lastig blijkt te zijn. Emigratie en immigratie zijn een logisch uitvloeisel van de globalisering."

Deze discussie hebben we voortgezet met analyses uit 'Human Development Report 2009 - Overcoming barriers: Human mobility and development'.

Enkele belangrijke uitgangspunten in het HDR rapport:

  • Migratie is goed voor de migrant, het zendende land en het ontvangende land, er wordt zowel in oorsprong- als bestemmingslanden waarde toegevoegd.
  • Migratie is onvermijdelijk. Er is binnen landen en mondiaal ongelijkheid waardoor mensen op pad gaan naar een beter leven, en er zijn demografische transitie factoren, waarbij er in ontwikkelingslanden een overschot aan jonge arbeiders is waar geen werk voor is in het land van geboorte. Zij trekken naar landen waar werk is maar te weinig arbeiders.
  • Migratie is een mensenrecht.

Uit de discussie: Voor de grote migratieproblemen is consistent beleid nodig, waar werkgevers/werknemersorganisaties, migrantenorganisaties en bestemmingsgemeenschappen nauw bij betrokken moeten worden. Migratie is een oplossing als het slecht gaat in je eigen land en je machteloos bent om het te veranderen. Helpen om de armoede en misstanden op te lossen is net zo belangrijk als migratie in goede banen leiden. Lees meer in verslag Human mobility and development (login)

Zie ook verslag 'Capitalism, Alone' (login), over het boek van Branko Milanovic dat centraal stond in onze juli discussie.


Over BoekWorc - Boeken worden gekozen en besproken in een vaste deelnemersgroep. Leden organiseren bij toerbeurt een bijeenkomst, in hun kantoor of huiskamer. Voor informatie en eerder besproken titels, zie Themagroep BoekWorc

 

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT