'Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all'. We gingen aan de slag met SDG 4 en de sub-doelen, met voorbeelden en inspiratie om die doelen te integreren in ons werk; mmv Rogier van 't Rood en Martin Ossewaarde.

sdg 4Netwerkavond over SDG4 - Ensure inclusive quality education for all

Onderwijs staat volgens velen aan de basis van duurzaam succes met de Mondiale Doelen, de SDGs. Allerlei aspecten en deelsectoren doen ertoe, zowel de inhoud en organisatie van het onderwijs, als de context, toegang tot onderwijs, leven-lang-leren, én onderwijs als middel en motor voor verandering.

Twee Nedworc-leden gaven een voorzet in een presentatie:

 • Rogier van 't Rood over inclusiviteit (toegang tot onderwijs) en de wijze van doceren & leren als ondersteuning van veranderingsprocessen
 • Martin Ossewaarde over Leren voor duurzame ontwikkeling (ESD, subdoel 4.7)

Netwerkavond: SDG 4 - Ensure inclusive quality education for all

 • datum: dinsdag 22 oktober 2019
 • tijd: 19:30 - 21:00 uur, met aansluitend netwerkborrel; inloop vanaf 19:00 uur
 • locatie: Kargadoor, Utrecht

Organisatie
NEDWORC SDG werkgroep


SDG 4 Targets

 • TARGET 4.1: PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
 • TARGET 4.2: EARLY CHILDHOOD
 • TARGET 4.3: TECHNICAL, VOCATIONAL, TERTIARY AND ADULT EDUCATION
 • TARGET 4.4: SKILLS FOR WORK
 • TARGET 4.5: EQUITY
 • TARGET 4.6: LITERACY AND NUMERACY
 • TARGET 4.7: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GLOBAL CITIZENSHIP

 • TARGET 4.A: EDUCATION FACILITIES AND LEARNING ENVIRONMENTS
 • TARGET 4.B: SCHOLARSHIPS
 • TARGET 4.C: TEACHERS

Voorbeeld van SDG 4 data voor India en mondiaal

sdg 4 global

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT