AOV voorziening voor en door leden van Nedworc, WaterForce en WaterFocus

logo broodfondsZelfstandigen hebben geen wettelijk recht op inkomensondersteuning. In de praktijk betekent het dat je als zelfstandige een grote financiële buffer moet hebben om een langere periode van ziekte te overbruggen, of dat je je vrijwillig verzekert via een commerciële verzekeringsmaatschappij. Omdat de AOV-premies hoog zijn en de uitkering zeer beperkt is (veel kleine lettertjes), zijn veel zelfstandigen niet AOV-verzekerd. Als oplossing hiervoor is het ‘broodfonds’ ontwikkeld, als transparant en betaalbaar alternatief voor reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Er bestaan al ruim 220 broodfondsen (december 2016), met nog meer in oprichting; de broodfondsen worden opgericht volgens het format van de BroodfondsMakers.

Leden van de Vereniging NEDWORC hebben in 2014 samen met water-consultants van Vereniging WaterForce en Coöperatie WaterFocus het NWW Broodfonds opgericht.


Recent: NWW Broodfonds - Ledenvergadering januari 2017 tijdens de NEDWORC Nieuwjaars netwerkdag

Besproken is oa:
- Voorstelrondje ivm nieuwe leden
- Stand van zaken wb aantal leden en Broodfondsenmakers
- Afspraken rond volgende ALV - bij Waterforce/Waterfocus
- Aanpassingen van het reglement ivm aanscherping van de privacyregels (initiatief Broodfondsmakers)

met hartelijk groet!
jullie NWW Broodfonds bestuur
Siebe Bosch, Katrien van’t Hooft, Joost van der Meer en Bob van der Winden


Belangstelling, meedoen? neem contact op met Siebe Bosch, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Katrien van 't Hooft, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie als freelancer werkt, moet hoge kosten maken voor een arbeidsongeschiktheids verzekering (AOV). Veel freelancers zijn daarom niet AOV verzekerd. Als alternatief is er het 'Broodfonds', een solidariteits voorziening waarbij je als groep geld inlegt en beheert. Wordt een van de groepsleden (langdurig) ziek, dan ontvangt hij/zij een schenking uit het fonds, gedurende max. twee jaar. Daarbij volstaat een AOV verzekering die pas na twee jaar uitbetaalt, zodat de premie veel lager is.

Broodfonds - algemene informatie:

NWW Broodfonds (login):

Bestuur NWW Broodfonds:

  • Katrien van 't Hooft, voorzitter, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Siebe Bosch, secretaris / communicatie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Joost van der Meer, penningmeester, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Bob vander Winden, alg bestuurslid, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Go To Top