studie jongerenonderzoekHoe kunnen de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroot worden?
Lise Paaskesen deed een onderzoek en sprak ruim 90 betrokkenen, over kansen en mogelijkheden om de toegang van jonge deskundigen tot de arbeidsmarkt te vergoten.

 

leerpadProfessionalisering is een van de speerpunten van de vereniging; kennisdelen en je capaciteiten als deskundige en consultant blijven ontwikkelen. Werkgroep Professionalisering (WEP) organiseert activiteiten voor en door leden; van workshops, leergroepen en intervisie, tot het gebruik van de NEDWORC zelf-assesment tool Quality Consultancies.

startersDe Startersgroep is een actieve groep voor en door (her)startende freelancers. De Startersgroep organiseert regelmatig een bijeenkomst in Utrecht, over thema's als acquisitie, contractzaken, netwerken en zelf-assessment. Jaarlijks wordt in januari tijdens de Startersmiddag een nieuwe Startersgroep opgericht.

Belangwekkende literatuur uit de internationale samenwerking staat centraal bij BoekWorc. Diverse boeken en thema's zijn al besproken sinds de start in 2011, vaak met de auteur erbij.

organisationLeergroep Organisatie Ontwikkeling (LCOO) komt regelmatig bij elkaar in Utrecht. Deelnemers leggen elkaar een intervisie-casus en actuele thema's voor. Centraal staat kennis en ervaring delen rond organisatie ontwikkeling, en onderling leren van elkaars inzichten.

Leergroep Evaluaties (LCE) komt regelmatig bij elkaar in Utrecht. Centraal staat kennis en ervaring delen, en onderling leren van elkaars inzichten. Deelnemers leggen elkaar een intervisie-casus en actuele evaluatie thema's voor.

‘Gender approach to development’ is voorwaarde voor het slagen van ieder project/beleid/actie. Dit is de centrale visie van de Nedworc Gender groep, een netwerkgroep met expertise op een grote diversiteit aan terreinen.

AOV voorziening voor en door leden van Nedworc, WaterForce en WaterFocus

logo broodfondsZelfstandigen hebben geen wettelijk recht op inkomensondersteuning. In de praktijk betekent het dat je als zelfstandige een grote financiële buffer moet hebben om een langere periode van ziekte te overbruggen, of dat je je vrijwillig verzekert via een commerciële verzekeringsmaatschappij. Omdat de AOV-premies hoog zijn en de uitkering zeer beperkt is (veel kleine lettertjes), zijn veel zelfstandigen niet AOV-verzekerd. Als oplossing hiervoor is het ‘broodfonds’ ontwikkeld, als transparant en betaalbaar alternatief voor reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Go To Top