NEDWORC Association - networking for development cooperation

NEDWORC Association - professional network of Development Cooperation Experts. Members share knowledge and expertise, organise network meetings and workshops, and work all over the world in short and long term, junior and senior assgnments.
Our expert network of over 400 members is used by some 100 organisations and consultancy firms, to find experts for jobs and consultancies. Looking for experts? read more

Vereniging NEDWORC - Meerwaarde in Deskundigheid

Vereniging NEDWORC - netwerkorganisatie van professionals in de internationale samenwerking. Ruim 400 leden - junior en senior experts - delen kennis, ervaring en vacatures. Vereniging NEDWORC staat voor netwerk avonden en workshops, een leden-site met praktische informatie voor zzp-ers, Ledenforum voor nieuws en antwoorden op vragen, samenwerken in themagroepen, een Startersgroep, een Broodfonds, en nog veel meer - lees verder

fair prices rb

09.03 | Netwerkborrel Fair Prices - Marktprijzen worden beïnvloed door o.a. monopolies, kartelvormingen en politieke bemoeienis. Hoe kunnen 'Fair prices' bepaald worden, die recht doen aan leefbare lonen voor arbeiders, en leefbare inkomens voor bijvoorbeeld de graanboeren in Burkina Faso? - lees verder

 

SDGs icons

Ervaringen met de SDGs - De SDGs zijn in 2015 gelanceerd met veel publiciteit. We zijn nu ruim een jaar verder. Wat is jouw ervaring met de SDGs in de praktijk? - lees verder

ca girl pointing finger

20.03 | Capability Approach: What can a human capability perspective offer development project planners and evaluators, that they would not get from standard methods? LCOO met vooraf intervisie - lees verder

omslag globaliseringsparadox

20.02 | BoekWorc - Discussie over mondiale vrijhandel, natiestaten en democratie, naar aanleiding van 'De Globaliseringsparadox' van politiek econoom Dani Rodrik - lees verder

lce sensemaking10.01 | 'Sensemapping' is een evaluatie methode, die kwantitatief en kwalitatief onderzoek verenigt. Wat zijn de ervaringen met deze methode? - lees verder 

Go To Top