NEDWORC Association - networking for development cooperation

NEDWORC Association - professional network of Development Cooperation Experts. Members share knowledge and expertise, organise network meetings and workshops, and work all over the world in short and long term, junior and senior assgnments.
Our expert network of over 400 members is used by some 100 organisations and consultancy firms, to find experts for jobs and consultancies. Looking for experts? read more


Vereniging NEDWORC - Meerwaarde in Deskundigheid

Vereniging NEDWORC - netwerkorganisatie van professionals in de internationale samenwerking. Ruim 400 leden - junior en senior experts - delen kennis, ervaring en vacatures.
Vereniging NEDWORC staat voor netwerk avonden en workshops, een leden-site met praktische informatie voor zzp-ers, Ledenforum voor nieuws en antwoorden op vragen, samenwerken in themagroepen, een Startersgroep, een Broodfonds, en nog veel meer - lees verder


voedselzekerheid

08.03 | Voedselzekerheid op huishoudniveau - vrouwen als focal point. Aart van der Heide presenteert resultaten van vier onderzoeken (livelihood en antropometrie) in Mali en Angola. Kunnen we concluderen dat vrouwen als focal point cruciaal zijn voor verbetering van de voedselzekerheidssituatie? - lees verder


starters
05.03 | Startersgroep 2018 organiseerde op 29 januari een middag over gestructureerd werken. Wat is mijn focus? Vervolg op 5 maart met Ondernemerschap, Marketing en Acquisitie - belangrijke kerntaken in de consultancy cyclus - lees verder


netwerken

04.01 | NieuwjaarsNetwerkdag: Ontmoeten en netwerken staat centraal, met oa Startersmiddag 2018, discussie over Migratie, een SDG sessie, het NWW Broodfonds, en natuurlijk de Nieuwjaarsborrel - lees verder


efficiency

14.12 | LCE - 'How to assess Efficiency?' over de uitkomsten van het Partos Learning Event over Efficiency - lees verder


public health

26.10 | Public Health: Kennismakings bijeenkomst voor Nedworc-leden werkzaam in de public health sector. Wie doet wat? en wat zijn de mogelijkheden om kennis en ervaring te delen? - lees verder


SDG icons

19.09 | Thema avond: SDGs in de praktijk, met keynote door Peter Wollaert (UNITAR). Discussie, praktijkvoorbeelden en handige tools - zie verslag en presentaties - lees verder


eval avdh 1

27.10 | Workshop 'Leren evalueren' - Aart van der Heide verzorgt een 1-dags workshop over het uitvoeren van evaluaties - lees verder


Appreciative Inquiry Perspectivity

07.11 | Workshop Appreciative Inquiry : Inspireren voor verandering - Appreciative Inquiry richt zich op wat goed gaat in een organisatie, en gebruikt deze kracht als uitgangspunt voor veranderingsprocessen - lees verder


food security 2 NK

07.09 | 'Voedselzekerheid moet je niet aan de vrije markt overlaten'. Netwerkborrel met discussie over landbouwpolitiek en mondiale voedselzekerheid, mmv Niek Koning - lees verder


afb2

10.10 | Acquisitie middag over onderhandelings vaardigheden en go/no-go decisions. Tevens presentatie van de ledensurvey uitkomsten - lees verder


Go To Top